Podczas Sesji Rady m.st. Warszawy przy procedowaniu nad budżetem miasta przegłosowano punkt „Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 w latach 2017-2019″. Koncepcja rewitalizacji ośrodka „Hutnik” obejmuje modernizację całego terenu. Zakres planowanej rewitalizacji w I etapie zakłada budowę: – pełnowymiarowego, naturalnego boiska ...